เกรด
5 G
2,799 บาท
เป็นอะครีลิคชนิดยืดหยุ่นคุณภาพสูง ใช้สำหรับทาเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการรั่วซึมจากรอยแตกร้าวของคอนกรีตบริเวณต่างๆ ดาดฟ้า หลังคา ผนังคอนกรีต
 
คลิกสั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา
การใช้งาน : ภายนอกและภายใน
ปกปิดรอยแตกลายงา : ดีเยี่ยม

พื้นผิวที่ใช้ได้

ดาดฟ้าปูน กระเบื้องคอนกรีต ระเบียง รางระบายน้ำคอนกรีต ผนังปูน หลังคาเหล็ก สังกะสี

พื้นผิวที่ไม่ควรใช้

ไม้

สีที่ไม่ควรทาทับ /ข้อควรระวัง

ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

น้ำมันผสม / ตัวทำละลาย

ผสมน้ำชั้นรองพื้น 3 : 1

พื้นที่การทา

0.7-1 กก./ตรม./3ชั้น 20 ตรม./ถัง/3เที่ยว

ระยะเวลาแห้งตัว

ชั้นรองพื้น 1-2ชม. ชั้นที่หนึ่ง 2-4 ชม. ชั้นที่สอง 12 ชม.