เบเยอร์การ์ด แม็กซ์ # เบส A / BegerGuard Max

เบเยอร์การ์ด แม็กซ์ # เบส A /  BegerGuard Max
เบเยอร์การ์ด แม็กซ์ # เบส A /  BegerGuard Max
เบเยอร์การ์ด แม็กซ์ # เบส A /  BegerGuard Max
เบเยอร์การ์ด แม็กซ์ # เบส A /  BegerGuard Max
เบเยอร์การ์ด  แม็กซ์  ที่สุดของประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน  สีกันร้อน ลดค่าไฟ  มีการกันร้อน 2 ชั้น Double Heat Insulation  ด้วยสาร SRP หรือผงสีสะท้อนความร้อนและสารไมโครสเฟียร์เซรามิค ช่วยเป็นฉนวนกันความร้อน  เช็ดล้างได้ดี
คลิกสั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา
สูตร : สูตรน้ำ
อายุงาน (พื้นผิวใหม่) : 10 ปี
การใช้งาน : ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี : กึ่งเงา
เช็ดล้าง : ดีมาก
กันร้อน : ดี
กลิ่น : อ่อน
ปกปิดรอยแตกลายงา : น้อย

พื้นผิวที่ใช้ได้

ปูน ไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัด ยิปซั่มบอร์ด

พื้นผิวที่ไม่ควรใช้

เหล็ก พื้นถนน หลังคา

สีที่ไม่ควรทาทับ /ข้อควรระวัง

ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

น้ำมันผสม / ตัวทำละลาย

น้ำสะอาด ไม่เกิน 10%

พื้นที่การทา

33-38 ตรม./กล./เที่ยว (ทา 2 เที่ยว)

ระยะเวลาแห้งตัว

3 ชั่วโมง
* อายุงาน เป็นอายุงานของฟิลม์สี ที่ทาบนพื้นผิวใหม่ ตามระบบอย่างถูกต้อง ไม่รวมการซีดจางของเฉดสี ตามสภาวะปกติ ** เฉดสีเมื่อดูจากหน้าจอ อาจแตกต่างจากเฉดสีจริง หากต้องการเทียบเฉดสีที่ถูกต้อง 100% โปรดเทียบ จากแคตตาล็อกจริง