เบเยอร์ไฮชิลด์โปร5 ภายนอกและภายใน # เบส A / Beger High-Shield Pro 5 Exterior and Interrior

เบเยอร์ไฮชิลด์โปร5 ภายนอกและภายใน # เบส A / Beger High-Shield Pro 5 Exterior and Interrior
สีน้ำอะคริลิคแท้ 100% สำหรับภายในและภายนอก ทนทาน ไม่ลอกล่อน ทนต่อเชื้อราและตระไคร่น้ำ ทาพื้นที่ได้มากกว่าสีทั่วไป 15%
คลิกสั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา
สูตร : สูตรน้ำ
อายุงาน (พื้นผิวใหม่) : 5 ปี
การใช้งาน : ภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี : ด้าน
เช็ดล้าง : น้อย
กันร้อน : น้อย
กลิ่น : อ่อน
ปกปิดรอยแตกลายงา : น้อย

พื้นผิวที่ใช้ได้

ปูน ไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัด ยิปซั่มบอร์ด

พื้นผิวที่ไม่ควรใช้

เหล็ก พื้นถนน หลังคา

สีที่ไม่ควรทาทับ /ข้อควรระวัง

ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

น้ำมันผสม / ตัวทำละลาย

น้ำสะอาด ไม่เกิน 10%

พื้นที่การทา

35-40 ตร.ม./กล./เที่ยว (ทา 2 เที่ยว)

ระยะเวลาแห้งตัว

2 ชั่วโมง
* อายุงาน เป็นอายุงานของฟิลม์สี ที่ทาบนพื้นผิวใหม่ ตามระบบอย่างถูกต้อง ไม่รวมการซีดจางของเฉดสี ตามสภาวะปกติ ** เฉดสีเมื่อดูจากหน้าจอ อาจแตกต่างจากเฉดสีจริง หากต้องการเทียบเฉดสีที่ถูกต้อง 100% โปรดเทียบ จากแคตตาล็อกจริง