เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger Polyurethane 2K B-5000 E-511

เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน  B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger  Polyurethane 2K B-5000 E-511
เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน  B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger  Polyurethane 2K B-5000 E-511
เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน  B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger  Polyurethane 2K B-5000 E-511
เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน  B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger  Polyurethane 2K B-5000 E-511
เบเยอร์ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน  B-5000 ภายในด้าน E-511 สำหรับ ภายในสัมผัสแดด / Beger  Polyurethane 2K B-5000 E-511
เกรด
2K
735 บาท
โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 สีทาพื้นไม้ภายใน แห้งเร็วกว่าโพลียูรีเทนทั่วไป 4 เท่า
ฟิล์มสีแห้งเร็ว จบงานไว ประหยัดเวลาและค่าแรง สำหรับท่านที่ต้องการเคลือบพื้นไม้และกลับ­เข้าใช้พื้นที่รวดเร็ว

 

คลิกสั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา
สูตร : สูตรน้ำมัน
การใช้งาน : ภายใน
ฟิล์มสี : ด้าน
เช็ดล้าง : น้อย
กันร้อน : ดี
กลิ่น : ปานกลาง
ปกปิดรอยแตกลายงา : น้อย

พื้นผิวที่ใช้ได้

พื้นไม้ พื้นปาร์เก้ พื้นบันได

พื้นผิวที่ไม่ควรใช้

ภายนอก , ปูน

สีที่ไม่ควรทาทับ /ข้อควรระวัง

ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

น้ำมันผสม / ตัวทำละลาย

เบเยอร์ ทินเนอร์ M-50 ไม่เกิน 5%

พื้นที่การทา

40-50 ตรม./กล./เที่ยว ทา 2 เที่ยว

ระยะเวลาแห้งตัว

30 นาที
อัตราส่วนผสม Part A : Part B : M-50 อัตราส่วนผสม 1 : 1 : 1