รีวิว-เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อสี รีวิว-เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อสี วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน
วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น
สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน
สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน

               ในการซื้อสีทาบ้านหากเราทราบวิธีการคำนวณการทาสีหรือการหาปริมาณว่าจะต้องใช้สีเท่าไหร่ก็จะช่วยให้ซื้อสีได้พอดีกับที่จะใช้โดยที่สีจะได้ไม่เหลือหรือขาดจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาในการซื้อสีค่ะ

โดย เป็นมาตรฐานทั่ว ๆไปเป็นสูตรที่จำได้ คือ

1. สีน้ำทาได้ประมาณ 35 ตารางเมตรต่อเที่ยวต่อแกลลอนขนาด 3.785 ลิตร

ขนาดของสีที่มีตามท้องตลาดหลัก ๆ จะมีด้วยกัน 4 ขนาดคือ

1. ขนาดกระป๋อง ขนาด 1 ลิตร(1/4 แกลอน)

2. ขนาดแกลลอน ขนาด 3.785 ลิตร (เป็นขนาดมาตรฐาน)

3. ขนาดถัง ขนาด 9 ลิตร (2.5 แกลอน)

4. ถังใหญ่ขนาด 18.925 ลิตร (5 แกลอน)

วิธีการคำนวณการทาสีคือ

สี 1 แกลลอน 3.785 ลิตรจะทาได้พื้นที่ 35 ตารางเมตร

*ถ้าจะคิดพื้นที่ทาสีไซส์ถัง 9 ลิตร ว่าทาได้เท่าไหร่ ทาได้กี่ตารางเมตรก็คูณ 2.5 เท่ากับ 35x2.5 = 87.50 ตร.ม./เที่ยว (สีขนาดถัง 9 ลิตร จะทาได้พื้นที่ 87.50 ตร.ม./เที่ยว)

*และถ้าจะคิดพื้นที่ทาสีของไซส์ถังใหญ่ 18 ลิตรก็คูณด้วย 5 ก็จะได้ปริมาณพื้นที่ว่าทาได้กี่ตารางเมตร เท่ากับ 35x5 = 175 ตร.ม./เที่ยว (สีขนาดถัง 18 ลิตร จะทาได้พื้นที่ 175 ตร.ม./เที่ยว)

และตามระบบการทาสีก็คือทาสีรองพื้น 1 เที่ยวอตามด้วยสีทับหน้า 2 เที่ยว รวมเป็น 3 เที่ยว อันนี้จะเป็นการทาสีตามมาตรฐานทั่วไป โดยวิธีการคำนวณพื้นการทาสีต่อแกลลอนนี้จะเป็นค่ากลางมาตรฐานทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เราทาด้วย

 

 

สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน

2. วิธีการคํานวณการทาสีทาบ้าน

จะคำนวณพื้นที่ทาสีได้จากพื้นที่ผนังไม่ใช่พื้นที่ใช้สอย

สูตรการคำนวณง่ายๆคือ ความสูง x ความยาว

*โดยคำนวณการทาสีจากพื้นที่ที่ต้องการทาสีและคำนวณพื้นที่ที่จะไม่ทาสี แล้วนำมาหักลบกันก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ต้องการทาสี

*เสร็จแล้วก็นำพื้นที่ที่คำนวณได้มาคิดเทียบว่าต้องซื้อสีกี่ถัง กี่แกลอน โดยปกติทั่วไปห้องที่กว้าง 4 x 4 เมตร จะใช้สีรองพื้นขนาดแกลอน 1 แกลอน และสีทับหน้าขนาดถัง 9 ลิตร 1 ถัง

 

สี 1 แกลลอนทาได้กี่ตารางเมตรและวิธีคำนวณการใช้สีทาบ้าน

วิธีการคำนวณพื้นที่ทาสีภายนอกและภายในใช้สูตรการคำนวณเหมือนกัน หากคุณลูกค้าต้องการให้ช่วยคำนวณพื้นที่ในการทาสีสามารถติดต่อพนักงานโฮมเพ้นท์ให้ช่วยคำนวณการทาสีได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่านฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ