รีวิว-เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อสี รีวิว-เรื่องต้องรู้ก่อนซื้อสี วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง
วิธีคำนวณการใช้งานสีเบื้องต้น
วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง
วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง
วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง

การคำนวณว่าจะซื้อสีเท่าไหร่ดีนั้นเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ เพื่อพวกเราเวลาซื้อสีมาทาบ้าน สีจะได้พอดีเหลือทิ้งน้อยที่สุดครับ สำหรับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการคำนวณ คือ

 • ขนาดพื้นที่ที่จะทาสี หักลบพื้นที่ไม่ทา เช่น ประตู หน้าต่าง
 • ระบบการทาสี ว่าจะต้องใช้สินค้าตัวไหนบ้าง และทาอย่างละกี่เที่ยว โดยปกติของระบบสีคือ ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว และทาสีทับหน้า 2 เที่ยว
 • ปริมาณสีที่ทาได้ต่อ ตารางเมตร โดยสี 1 แกลลอน สามารถทาได้ 35 ตารางเมตร ต่อเที่ยว สำหรับสีน้ำและสีท้ำมันทาบ้านทั่วๆไป (ถ้าเป็นสียืดหยุ่นหรือสีอุตสาหกรรมค่าจะแตกต่างไปครับ

 

วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง

สูตรการคำนวณง่ายๆคือ
 

จำนวณแกลลอนที่ต้องซื้อ =

((ความยาวรอบบ้านหรือห้อง X สูง)-พื้นที่ไม่ทาสี) X จำนวณเที่ยว/ปริมาณสีที่ทาได้ต่อ ตารางเมตร
 

ตัวอย่างทาสีห้องนอน ขนาด กว้าง 4 ยาว 3 สูง 2.5 เมตร มีประตู 2 บาน บานละ 2 ตารางเมตร หน้าต่าง1 บาน 2 ตารางเมตร

ทาสีน้ำ โดยระบบทาสีคือ ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสีภายใน เป็นสีทับหน้า 2 เที่ยว

 • พื้นที่ผนังที่ทาสี แทนค่าคือ ความยาวรอบห้องทั้ง4ด้าน X สูง ก็คือ (4+3+4+3)x2.5 = 35 ตรม.
 • หักลบพื้นที่ไม่ทาสี ประตู หน้าต่าง คือ 35-2-2-2 = 29 ตรม.
 • สีรองพื้นทา 1 เที่ยว = 29x1 =29 ตรม.
  • โดยสีรองพื้น 1 แกลลอนทาได้ 35 ตารางเมตร เอามาตั้งหารได้  29/35 = 0.83 แกลลอน
  • ต้องซื้อสีรองพื้น 0.83 แกลลอน ปัดขึ้น เป็นซื้อ 1 แกลลอน ครับ
 • สีทับหน้าทา 2 เที่ยว 29x2 = 58 ตรม.
  • โดยสีภายใน 1 แกลลอนทาได้ 35 ตารางเมตร เอามาตั้งหารได้  58/35 = 1.66 แกลลอน
  • ต้องซื้อสีภายใน 1.66 แกลลอน ปัดขึ้น เป็นซื้อ 2 แกลลอน ครับ

 

วิธีการคำนวณปริมาณการใช้สีทาผนังบ้าน คิดก่อนซื้อสี สีไม่เหลือทิ้ง