โฮมเพ้นท์พาทัวร์ โรงงานสีทีโอเอ

ข่าวสาร

โฮมเพ้นท์พาทัวร์ โรงงานสีทีโอเอ

โฮมเพ้นท์พาทัวร์ โรงงานสี " ทีโอเอ "

ได้ทั้งความสนุก และความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตสีทาบ้าน 

ต้องขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่เปิดโอกาสให้ทีมงานโฮมเพ้นท์ ได้เยี่ยมชมโรงงาน

พร้อมกิจกรรมมอบกิจกรรมความรู้ให้กับเราในครั้งนี้ด้วยค่ะ