ข่าวสาร

"ห่างกันสักพัก" แต่ยัง "รัก" ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะ
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน  โฮมเพ้นท์ห่วงใยสุขภาพของคุณ  ช่วงนี้ เราจะ"ห่างกันสักพัก" นะคะลูกค้า 
แต่ยังสั่งสีได้เหมือนเดิมค่ะ  ขอให้คนไทยทุกคน ช่วยกันป้องกัน และผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน ในเร็ววันนี้นะคะ