เกรด
5 G
1,650 บาท

ใช้เป็นสีรองพื้นกันสนิมทั้งภายนอกและภายใน โครงสร้างเหล็กต่าง ๆ

คลิกสั่งซื้อสินค้า / ขอใบเสนอราคา
สูตร : สูตรน้ำมัน
การใช้งาน : ภายนอกและภายใน
กลิ่น : แรง

พื้นผิวที่ใช้ได้

เหล็ก

พื้นผิวที่ไม่ควรใช้

ปูน

สีที่ไม่ควรทาทับ /ข้อควรระวัง

ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง

น้ำมันผสม / ตัวทำละลาย

ทินเนอร์ CMP เบอร์ 21

พื้นที่การทา

35-40 ตร.ม./กล./เที่ยว (2 เที่ยว)

ระยะเวลาแห้งตัว

30 นาที (เป็นอย่างน้อย)